Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Eşref BAYSAL

Doçent

esref.baysal

0(488) 217-3667 Dahili: 3667

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

E. Baysal, "Investigation of the temperature distribution in fuel rod in a fusion-fission reactor", Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research , 29(2) 1245-1252, 2012.

E.Baysal, A.K. Bilginsoy, A. Acır., "Parametric optimization on exergy analysis of a thermal power plant using Taguchi design method", Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 29(2) 1313-1326, 2012

H. M. Şahin, A. Acır, T. Altunok, E. Baysal, E Koçyiğit, Analysis of Exergy and Energy of Sugar Production Process in a Sugar Plant, Journal of the Energy Institute, V.83, N.3, 178-185 2010

H. M. Şahin, A. R. Dal, E. Baysal, “3-D Numerical Study on the correlation between variable inclined fin angles and thermal behavior in plate fin-tube heat exchanger” Applied Thermal Engineering, 27, 1806-1816, 2007

H. M. Şahin, E. Baysal, A. R. Dal, Experimental and numerical investigation of thermal characteristics of a novel concentric type tube heat exchanger with turbulators, Internatıonal Journal of Energy Research,2013.

H. M. Şahin, E. Baysal, A.R. Dal, N. Şahin, Investigation of heat transfer enhancement in a new type heat exchanger using solar parabolic trough systems,i n t e r n a t i o n a l journal of hydrogen energy, 2015 (in press)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

A. Acır, M. Alkan ve E. Baysal, “Farklı Uranyum (UO2,UC,U3Si2) Yakıtları Kullanılarak CANDU Reaktör Performansının Araştırılması” Politeknik Dergisi, C.9. S.2, s.147-152,2005.

E. Baysal, “Eşmerkezli Boru Tipli Isı Değiştiricilerinde Deneysel ve Sayısal Isı Transferi Sonuçlarının Karşılaştırılması” Politeknik Dergisi, C.11 S.4, 345-352, 2008.

H. M. Şahin, A. Acır, E. Baysal ve E Koçyiğit, “Enerji ve Ekserji Analiz Metoduyla Kayseri Şeker Fabrikasında Enerji Verimliliğinin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 22, No 1, 111-119, 2007 (Engineering Index)

H. M. Şahin, E. Baysal ve A. Acır, “ThO2–UO2 Yakıt Karışımını İçeren Candu Yakıt Çubuklarındaki Sıcaklık Dağılımının Sayısal Çözümlenmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 20, No 3, 411-420, 2005 (Eng. Index).

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

H. M. Şahin, A. Acır, ve E. Baysal, “(Th-U)O2 Yakıtlı CANDU Yakıt Çubuklarında Meydana Gelen Sıcaklık Dağılımının Üç Boyutlu Sayısal Analizi”, 4. ULUSLARARASI İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, Konya 2005.

H. M. Şahin, E. Baysal, “Boru içine yerleştirilen türbülatörlerin ısı transfer iyileştirmesine etkisinin sayısal incelenmesi”, V. Yeni ve Yenilebilir Kaynakları Sempozyumu,326-335,16-17 Ekim, Kayseri, 2009.

H. M. Şahin, E. Baysal, M. Alkan, “CANDU Yakıt Çubuğundaki Isı Dağılımının Sayısal Çözüm Tekniği ile Modellenmesi”, 3. ULUSLARARASI İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, 69-80, 18-20 Ağustos, Ankara, 2003.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

H. M. Şahin, and E. Baysal, “Study on numerical and experimental of heat transfer characteristics of heat heat exchanger with helical turbulators”, 16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 1-3 July, Budapeşte/Macaristan, 2009.