Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör.

Mehmet Ali KALLİOĞLU

Araştırma Görevlisi

mehmetali.kallioglu

0(488) 217-3500 Dahili: 4105

Kongre-Sempozyum

Yurt Dışı

Kallioglu M. A., Karakaya, H., & Avci, A. S. “Analysis Of Sunshine Hours And Global Solar Radiation For Mardin Of Turkey”. International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science 2015 3-5 June, Valencia – Spain

Kallioglu M.A,Avci, A. S.,Ercan. U., Karakaya H. & Durmuş A., "Isıtma ve Soğutma Sürecinde Optimum Yalıtım Kalınlığının Ekonomik ve Çevresel Analizi" 2nd International Science Symposium 2017 4-9 September, Tbilisi-Georgia

Kallioğlu M. A., Ercan, U., & Fidan, C.,“Diyarbakir Provincial Investigation Of Solar Energy Potential.” International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science 2015 3-5 June, Valencia-Spain

Kallioğlu M. A., Yılmaz, A., & Karakaya, H., “Effect of Climate Change on Some Meteorological Data: Batman Example.” International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science 2015 3-5 June, Valencia-Spain

Yurt İçi

AVCI ALI SERKAN,KALLIOGLU MEHMET ALI,ERCAN UMUT (2016). Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dersliklerinde Iç Hava Kalitesinin Incelenmesi. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), December 1-3, 2016, Diyarbakır-Turkey

AVCI ALİ SERKAN,ERCAN UMUT,KALLİOĞLU MEHMET ALİ,KISTAK CELAL (2017). Examination of Renewable Energy Sources in Batman. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology(IMESET’17 Bitlis)

AVCI ALİ SERKAN,KALLİOĞLU MEHMET ALİ,ERCAN UMUT,KARAKAYA HAKAN,KISTAK CELAL (2017). The Effects and Causes of Air Pollution in Batman. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology (IMESET’17 Bitlis)

Ercan U., Avcı A. S., Kallioğlu M.A, Karakaya H. and Düz H. “Investigation of Combustion Efficiency in Flue Gases: Batman City Example”, IEESE 8, 8th International Ege Energy Symposium And Exhibition, May 11-13, 2016, Afyon-Turkey

Ercan U., Kallioğlu M.A., Avcı A.S. “Investigation Of Change Of Batman Air Quality With Using Natural Gas”, 2nd International Energy & Engineering Conference 12-13 October 2017, Gaziantep- Turkey

ERCAN UMUT,AVCI ALI SERKAN,KALLIOGLU MEHMET ALI (2016). Batman Ilinde Isıtma Sezonunda Kullanılan Farklı Yakıt Türlerinin Emisyon Degerlerinin Arastırılması. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), December 1-3, 2016, Diyarbakır-Turkey

ERCAN UMUT,AVCI ALI SERKAN,KALLIOGLU MEHMET ALI (2016). Batman Ilinde Isıtma Sezonunda Kullanılan Farklı Yakıt Türlerinin Emisyon Degerlerinin Arastırılması. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016),December 1-3, 2016, Diyarbakır-Turkey

KALLIOGLU MEHMET ALI,ERCAN UMUT,AVCI ALI SERKAN (2016). Determination Of Optimal Insulation Thickness In Cooling For Diyarbakır City. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016,December 1-3, 2016, Diyarbakır-Turkey

Kallioglu M.Ali, Ercan U., Avcı A.S., Genç Ö. & Karakaya H."Environmental Impact of Optimum Insulation Thickness for Kayseri Province Case" International Ecology Symposium 11-13 May 2017 Kayseri-Turkey

Kallioğlu M.A, Arca Batı Zülal, Karakaya H.”Enviromental And Economic Analysis Of Optimum Heat Insulation Thickness In Energy Saving”INESEC, International Engineering, Science and Education Conference, December 1-3, 2016, Diyarbakır-Turkey

Kallioğlu M.A,Ercan U., Avcı A.S, Karakaya H. “Estimating Kilis Regions Solar Radiation by Location Based Statistical Models” ICNASE’16, International Conference on Natural Science and Engineering, March 19-20, 2016, Kilis-Turkey

Kallioğlu M.A., Avci S., Ercan U. Karakaya H. Durmuş A., “Angstrom-tip güneş ışınım tahmin modellerinin Balıkesir için geliştirilmesi”, Ulibtk’1520. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, 2-5 Eylül 2015, Balıkesir-Turkey

Kallioğlu M.A., Ercan U., Avcı A.S., Karakaya H. “Optimization Of Tilt Angle For Solar Panel”, 2nd International Energy & Engineering Conference 12-13 October 2017, Gaziantep- Turkey

Kallioğlu M.A., Karakaya H., Durmuş A., “Enerjiye Farklı Bir Bakış Açısı Olarak Biyomimikri Kavramı”, Ulibtk’13 19. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, 9-12 Eylül 2013, Samsun-Turkey

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

DURMUŞ AYLA,ERCAN UMUT,AVCI ALİ SERKAN,KALLİOĞLU MEHMET ALİ,KARAKAYA HAKAN (2017). Batman İli Enerji Profilinin Araştırılması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri, 7(2/2), 161-167.

GENÇ Ömer, Kallioğlu M.Ali, "PROTON ELEKTROLİT MEMBRANLI (PEM) ELEKTROLİZÖRÜN SAYISAL İNCELENMESİ VE DENEYSEL DOĞRULANMASI" 7(1), 370-380, 2018, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Kallioğlu M.Ali , Ercan Umut , Avcı Ali S., Karakaya Hakan , Durmuş Ayla “Adıyaman İlinde Yatay Düzleme Gelen Global Güneş Işınım Değerlerinin Ampirik Modeller ile Geliştirilmesi”29(1), 151-159, 2017, Fırat üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

KALLİOĞLU, M. A., BATI, Z. A., KARAKAYA, H., & DURMUŞ, A. (2016). ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF OPTIMUM HEAT INSULATION THICKNESS IN ENERGY SAVING. European Journal of Technic, 6(2).

Yüksek Lisans Tezi

Kallioğlu, M. A. (2014). Niğde İli İçin Yatay Düzenleme Gelen Günlük Tüm, Yayılı Ve Direkt Güneş Işınımını Hesaplama Modeli Geliştirilmesi (Doctoral dissertation, Niğde Üniversitesi).