Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Adem YILMAZ

Bölüm Başkanı

adem.yilmaz

0(488) 217-4113 Dahili: 4113

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINDAN GÜNEŞ ENERJİSİNİN TARIM ALANLARINDA KULLANILMASININ MALİYETİ VE VERİM ANALİZİ (Nisan-2015-NEVŞEHİR)

Tam Metin

TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN HEDEFLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (NİSAN-2015-NİĞDE)

Tam Metin

SERALARIN İÇ HAVA TERMODİNAMİK ŞARTLARININ OTOMASYON SİSTEMİ İLE KONTROL ALTINA ALINARAK ÜRETİM KALİTESİNİ ARTIRILMASI İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA (EYLÜL-2015- BALIKESİR)

Tam Metin

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİ

Tam Metin

BİYOGAZIN ÜRETİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (2017)

Tam Metin

TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE BİYOGAZ ÜRETİMİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ (2017)

Tam Metin

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

GEOTHERMAL ENERGY AND RESOURCES İN TURKEY (2018)

Tam Metin

FACTORS AFFECTİNG THE PRODUCTİON OF BİOGAS (2018)

Tam Metin

Kongre-Sempozyum

Yurt Dışı

EFFECT OF CLİMATE CHANGE ON SOME METEOROLOGİCAL DATA: BATMAN EXAMPLE (2015)

Özet Tam Metin

Yurt İçi

BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN UYGUN ATIKLAR VE BATMAN ŞEHRİ İÇİN ORGANİK ATIK MİKTARLARI (2016)

Özet Tam Metin

YAKIT HÜCRELERİNİN TAŞITLARA UYGULANMASI (2016)

Özet Tam Metin

PROTON DEĞİŞİM MEMBRANLI (PEM) YAKIT PİLLERİ (2016)

Özet Tam Metin

DETERMINATION OF OPTIMUM TILT ANGLE ON SOLAR THERMAL COLLECTORS FOR BATMAN PROVINCE OF TURKEY (2016)

Özet Tam Metin

YAKIT HÜCRESİ-BOR KOMBİNE SİSTEMİNDE HİDROLİZ REAKTÖRÜNDE SICAKLIĞIN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (2017)

Özet Tam Metin

PEM YAKIT HÜCRELERİNİN TAŞITLARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ (2017)

Özet Tam Metin

ISI POMPASI DESTEKLİ GÜNEŞ ENERJİLİ NEM KONTROLLÜ BİR SERANIN DENEYSEL ANALİZİ (2014)

Özet Tam Metin

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

FACTORS AFFECTİNG THE PRODUCTİON OF BİOGAS (2018)

Özet Tam Metin

BIYOGAZ ÜRETIMI IÇIN UYGUN ATIKLAR VE BATMAN ŞEHRI IÇIN ORGANIK ATIK MIKTARLARI (2016)

Özet Tam Metin

YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİ (2017)

Özet Tam Metin

Yurt İçi

TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE BİYOGAZ ÜRETİMİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ (2017)

Özet Tam Metin

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN İÇTEN ISITMALI FERMANTASYON TANKINDA BİYOGAZ ÜRETİMİ (2009)

Özet Tam Metin

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SERA TİPİ BİR KURUTUCUDA KIRMIZI BİBER KURUTULMASININ TERMOEKONOMİK ANALİZİ (2014)

Özet Tam Metin

SERA İÇİ HAVA ŞARTLARININ OTOMASYON SİSTEMİ İLE ÜRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA(2016)

Özet Tam Metin

SODYUM BORHİDRÜR (NABH4) DESTEKLİ BİR HİDROJEN/HAVA PEM YAKIT HÜCRESİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN DENEYSEL ANALİZİ (2017)

Özet Tam Metin

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BAP PROJESİ - BTÜBAP -2017 Yüksek Lisans 5 (PEM TÜRÜ BIR YAKIT HÜCRESINDE HİDROJEN YAKITININ KÜTLESEL OLARAK KULLANIMI VE ZAMANA BAĞLI OLARAK HIDROJEN TÜKETIMININ PERFORMANSININ İNCELENMESI )

Özet

TÜBİTAK 2209/A (YAKIT HÜCRESİNİN ATIK ISISINDAN FAYDALANARAK SEEBECK YOLU İLE (TERMOELEKTRİK MALZEME) ELEKTRİK ELDE EDEN BİR DÜZENEĞİN OLUŞTURULMASI)

Özet

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

FOSFORİK YAKIT HÜCRESİNİN TİCARİ BİNALARDA KULLANIMI (2018)

Özet Tam Metin

KARABÜK İLİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLI CO2 SALINIMI VE AZALTIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (2018)

Özet Tam Metin

OTOMOBİLLERDE KULLANİLAN YAKIT PİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ (2018)

Özet Tam Metin

GÜNEŞ ARABASI TASARIMININ PERFORMANSA ETKİSİ (2018)

Özet Tam Metin

Doktora Tezi

HAKKÂRİ ŞARTLARINDA SICAKLIK VE BAĞIL NEMİN PLC İLE DENETLENDİĞİ GÜNEŞ ENERJİLİ SERA SİSTEMİ (2014)

Özet Tam Metin

Dergi Hakemlikleri

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ

Diğer Yayınlar

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

Yüksek Lisans Tezi

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN İÇTEN ISITMALI FERMANTASYON TANKINDA BİYOGAZ ÜRETİMİ (2003)