Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör.

Ali Serkan AVCI

Araştırma Görevlisi

aliserkan.avci

0(488) 217-4085 Dahili: 4085

Kongre-Sempozyum

Yurt Dışı

KALLIOGLU MEHMET ALI,KARAKAYA HAKAN,AVCI ALI SERKAN (2015). Analysis Of Sunshine Hours And Global Solar Radiation For Mardin Of Turkey. 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONINNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2919927)

Kallioglu M.A,Avci, A. S.,Ercan. U., Karakaya H. & Durmuş A., "Isıtma ve Soğutma Sürecinde Optimum Yalıtım Kalınlığının Ekonomik ve Çevresel Analizi" 2nd International Science Symposium 2017 4-9 September, Tbilisi-Georgia

Yurt İçi

Kallioglu M.Ali, Ercan U., Avcı A.S., Genç Ö. & Karakaya H."Environmental Impact of Optimum Insulation Thickness for Kayseri Province Case" International Ecology Symposium 11-13 May 2017 Kayseri-Turkey

Avci A.S. Ercan. U., Kallioglu M.A, Kıstak C., “Examination of Renewable Energy Sources in Batman” International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis) Hosted by Bitlis Eren University October 27-29, 2017, Bitlis, Turkey

Avci A.S. Kallioglu M.A, Ercan. U., Karakaya H., Kıstak C., “The Effects and Causes of Air Pollution in Batman” International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis) Hosted by Bitlis Eren University October 27-29, 2017, Bitlis, Turkey

KALLIOGLU MEHMET ALI,AVCI ALI SERKAN,ERCAN UMUT,KARAKAYA HAKAN,DURMUS AYDIN (2015). Angstrom-Tip Günes Isınım Tahmin Modellerinin Balıkesir Için Gelistirilmesi. ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Teknigi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2920059)

Ercan Umut, Avcı Ali Serkan, Karakaya Hakan, Durmus Aydın (2013). Yerli Kömür ve Atıklardan Yeni Nesil Alternatif Enerji Geri Kazanımı ve Kullanım Olanakları. 19. Ulusal Isı Bilim ve Teknigi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1305934)

Gülçimen Fevzi, Durmus Aydın, Karakaya Hakan, Avcı Ali Serkan (2013). Akım Ortamına Kanatçıklar Yerlestirilen Havalı Kollektörlerde Verim ve Ekserji Analizi. 19. Ulusal Isı Bilim ve Teknigi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1305903)

KALLIOGLU MEHMET ALI,ERCAN UMUT,AVCI ALI SERKAN (2016). Determination Of Optimal Insulation Thickness In Cooling For Diyarbakır City. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 691-691. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2920085)

AVCI ALI SERKAN,KALLIOGLU MEHMET ALI,ERCAN UMUT (2016). Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dersliklerinde Iç Hava Kalitesinin Incelenmesi. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 693-693. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2920080)

ERCAN UMUT,AVCI ALI SERKAN,KALLIOGLU MEHMET ALI (2016). Batman Ilinde Isıtma Sezonunda Kullanılan Farklı Yakıt Türlerinin Emisyon Degerlerinin Arastırılması. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 694-694. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2920070)

ERCAN UMUT,KALLIOGLU MEHMET ALI,AVCI ALI SERKAN,KARAKAYA HAKAN,DÜZ HASAN (2016). Investigation of Combustion Efficiency in Flue Gases: Batman City Example. 8th International Ege Energy Syposium, 718-724. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3122234)

AVCI ALI SERKAN,ARGUNHAN ZEKI (2016). Iç Hava Kalitesinin Batman Üniversitesi Merkez Ve Batı Raman Kampüsü Dersliklerinde Incelenmesi. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 1179-1188. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2919980)

KALLIOGLU MEHMET ALI,ERCAN UMUT,AVCI ALI SERKAN,KARAKAYA HAKAN (2016). Estimating Kilis Regions Solar Radiation by Location Based Statistical Models. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 3209-3216. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2920020)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Durmuş A. Ercan. U., Avci A.S., Kallioglu M.A, Karakaya H., “Batman İli Enerji Profilinin Araştırılması” Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi.

Kallioğlu M.Ali , Ercan Umut , Avcı Ali S., Karakaya Hakan , Durmuş Ayla “Adıyaman İlinde Yatay Düzleme Gelen Global Güneş Işınım Değerlerinin Ampirik Modeller ile Geliştirilmesi”29(1), 151-159, 2017, Fırat üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Yüksek Lisans Tezi

BATMAN ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI/MAKINE MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ/TERMODINAMIK ANABILIM DALI Tez adı: Batman Üniversitesi dersliklerinde iç hava kalitesinin arastırılması (2014)