Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Ayla DURMUŞ

Doktor Öğretim Üyesi

ayla.durmus

0(488) 217-3787 Dahili: 3787

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Durmuş, A., M. Esen, A. Durmuş ve T. Ayhan, “Effect of Cut-Out Conical Turbulators Placed in the Flow Area on Heat Transfer and Pressure Losses” , 11th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry(THERMO), Budapest, 144-149, 1999.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Esen, M., A. Durmuş, A. Durmuş ve A. Çelik, “Tepsi Tipli Kurutucuda Dilimlenmiş İnce Elmaların Kurutulmasına Çeşitli Faktörlerin Etkileri”, 6. Uluslararası Yanma Sempozyumu, İstanbul, 217-223 , 1999.

Esen, M., A. Durmuş, A. Durmuş ve A. Sulak, “Salyangoz Girişli Dönmeli Akış Üreticisinin Isı Değiştirgeci Performansına Etkisi”, 6. Uluslararası Yanma Sempozyumu, İstanbul, 567-578, 1999.

Esen, M., A. Durmuş ve A. Durmuş, “Salyangoz Girişli Eş Eksenli Bir Isı Değiştirgeci İçin Etkinlik-NTU Değişiminin Deneysel Olarak Belirlenmesi”, 6. Uluslararası Yanma Sempozyumu, İstanbul, 579-590, 1999.

Yurtiçi ve Yurtdışı Bildirilerde Atıflar

Esen, M., A. Durmuş ve A. Durmuş, “Geometric Design of Solar-Aided Latent Heat Store Depending on Various Parameters and Phase Change Materials,” Solar Energy, 62, 19-28, (1998). Atıf Sayısı : 253

Durmuş, A., A. Durmuş ve M. Esen, “Investigation of Heat Transfer and Pressure Drop in A Concentric Heat Exchanger with Snail Entrance,” Applied Thermal Engineering, 22, 321-332, (2002).Atıf Sayısı:75

A. ve A. Daloğlu, “Numerical and Experimental Study of Air Flow by Natural Convection in a Rectangular Open Cavity: Application in a Top Refrigerator” Experimental Heat Transfer, 21,4, 281-295, (2008). Atıf Sayısı: 1

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Gulçimen F., Durmuş A., Durmuş A., “Havalı Kollektörler Yardımı ile Reyhan ve Nane Kurutulması” 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2009

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Esen, M., A. Durmuş ve A. Durmuş, “Geometric Design of Solar-Aided Latent Heat Store Depending on Various Parameters and Phase Change Materials,” Solar Energy, 62, 19-28, (1998).

Durmuş, A., A. Durmuş ve M. Esen, “Investigation of Heat Transfer and Pressure Drop in A Concentric Heat Exchanger with Snail Entrance,” Applied Thermal Engineering, 22, 321-332, (2002).

A. ve A. Daloğlu, “Numerical and Experimental Study of Air Flow by Natural Convection in a Rectangular Open Cavity: Application in a Top Refrigerator” Experimental Heat Transfer, 21,4, 281-295, (2008).

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Esen, M., A. Durmuş, A. Durmuş ve T. Ayhan, “Faz Değiştiren Madde İçeren Silindirik Enerji Depolama Tankında Farklı Tank Hacimlerinde Depolama Sürelerinin Nümerik Olarak Belirlenmesi”, 4. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, 130-139, Adana, 1996.

Durmuş A., M. Esen M., A Durmuş ve A. Çelik, “Akım Ortamına Yerleştirilen Fırça Tipli Türbülatörlerin Isı Transferi ve Basınç kayıplarına Olan Etkilerinin Araştırılması”, 5. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, 371-377, Adana, 1998.

Durmuş, A., A. Durmuş ve M. Esen, “Salyangoz İle Dönmeli Akış Üretilen Konsantrik Isı Değiştiricilerinde Isı Transferi Ve Basınç Kaybının Deneysel İncelenmesi”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bilim Günleri Sempozyumu, 238-244, Denizli, 1999.

Esen, M., A. Durmuş ve A. Durmuş, “Güneş Enerjisini Isıl Enerji Olarak Depolama Teknikleri”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bilim Günleri Sempozyumu, 593-600, Denizli, 1999.

Esen, M., A. Durmuş ve A. Durmuş, “Konut Isıtma Amaçlı Güneş Enerjili, Hava Kaynaklı ve Gizli Isı Depolu Bir Isı Pompası Düzeneğinde Ekserjik Veriminin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Güneş Günü Sempozyumu’99 , 288-291, Kayseri, 1999.

Esen, M., A. Durmuş ve A. Durmuş, “Ayarlanabilir Düzlem Yansıtıcı Destekli Isı Kutulu Güneş Enerjili Bir Yemek Pişiricinin Deneysel Performansının Araştırılması”, Güneş Günü Sempozyumu’99 , 292-297, Kayseri, 1999.

Esen, M., A. Durmuş, A. Durmuş ve T. Yüksel, “Freon-12 Kullanılan Isı Borulu Güneş Kollektörünün Performansının Deneysel Olarak Araştırılması”, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 241-244, Sakarya, 2000.

Durmuş, A., M. Esen, A. Durmuş ve H. Benli, “Yıldız ve Ondülin (Oluk) Yüzeyli Plakalı Isı Değiştiricilerinde Deneysel Olarak NTU-Etkinlik Analizi”, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 429-434, Sakarya, 2000.

Esen M., A. Durmuş ve A. Durmuş, “Gizli Isı Depolamada Silindir Şekilli Faz Değiştiren Maddenin Katılaşma Probleminin Analitik Ve Nümerik Çözümü”, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 631-636, Sakarya, 2000.

Esen M., A. Durmuş ve A. Durmuş, “Girişte Dönmeli Akış Üreticisi Olarak Salyangoz Kullanılan Isı Değiştiricisinde Entropi Üretim Sayısının Belirlenmesi”, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, 230-238, Adana, 2000.

Esen M., A. Durmuş ve A. Durmuş, “Helisel Şekilde Bükülmüş Borularda Isı Transferi Artışının ve Basınç Kaybının Deneysel Olarak Belirlenmesi”, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, 239-246, Adana, 2000.

Durmuş A., M. Esen M., A Durmuş ve A. Çelik, “Dikey Tepsili Kurutucuda Elazığ Yöresi Elmaların Kurutulması için Uygun Parametrelerin Deneysel Olarak Belirlenmesi”, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, 431-438, Adana, 2000.

Durmus A., M. Esen, A. Durmuş ve F. Gülçimen, “Kaya Yataklı Sistemlere Hava Kolektörleri Yardımı ile Güneş Enerjisi Depolamasının Araştırılması”, 1. Çevre ve Teknoloji Sempozyumu , 361-368, İstanbul, 2000.

Durmus A., M. Esen, A. Durmuş ve İ. Kurtbaş, “Kapalı Devre Güneş Enerji Sisteminde Kullanılabilen Akışkanların Etkinliğinin Araştırılması”, 1. Çevre ve Teknoloji Sempozyumu , 369-376, İstanbul, 2000.

Akgün, M., Durmuş, A., Aydın, D., Ayhan, T., “Anular Aralıkta Kalsiyum Klorür Hekzahidrat’ın Isı Depolama Kapasitesinin Araştırılması”,1. Birinci Ulusal Kimya Mühendisleri Kongresi, ODTÜ, 13-16 Eylül 2004, Ankara

Durmuş A., A. DALOĞLU, “Yan Yüzeyi Açık Prizmatik Bir Boşlukta Doğal Taşınımın Sayısal ve Deneysel İncelenmesi ”,16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongres, Kayseri, 2007

Dikici, A., Durmuş A., Ekinci C.E., Durmuş A., “Beton ve Asfalt Kollektörlerin Klasik Düzlemsel Kollektörlerle Deneysel Karşılaştırılması” 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas,2009

Gülçimen F., Durmuş A., Durmuş A., “Kurutmada Kullanmak İçin Havalı Kolektörler Tasarlanması” V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi,Sayfa 106-114, 16-17 Ekim 2009, Kayseri

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Durmuş, A., A. Durmuş, T. Ayhan ve M. Esen, “İç Borusu Dönen ve Dönmeli Akış İçeren Konsantrik İç İçe Borularda Isı Transferi ve Akışın İncelenmesi”, Isı Bilimi ve Tekniği, Cilt 17, Sayı 3, 9-17 (1994).

Durmuş, A. ve A. Durmuş, “Girişinde Salyangoz Şeklinde Dönmeli Akış Üreticisi Bulunan Silindirik Boruda Akışın Gözlenmesi”, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13, 2, 193-199 (2001).

Durmuş, A. ve A. Durmuş, “İç Borusu Girişine Yerleştirilen Salyangoz ile Dönmeli Akış Üretilen Isı Değiştiricisinin Analizi, Politeknik Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, 31-77 (2001).

Durmuş, A. İ. Kurtbaş, F. Gülçimen ve A. Durmuş, “Akım Ortamına Yerleştirilen Kesik Konik Türbülatörlerin Sabit Yüzey Sıcaklığına Sahip Bir Tüpde Isı Transferi ve Ekserji Kaybına Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 4, 3, 175-184 (2002).

F. Gülçimen ve A. Durmuş, Durmuş, A. “Kurutmada Kullanılmak Üzere Havalı kolektör Tasarlanması”, Tesisat Mühendisliği, Sayı:118 Sayfa:39-43 Temmuz/Ağustos (2010).

Doktora Tezi

YAN YÜZEYİ AÇIK PRİZMATİK BİR BOŞLUKTA DOĞAL TAŞINIM

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Durmuş, A., H. Çelik, H. Benli, “BÖLÜM 8: AutoCAD”, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, ed. H. Kürüm, 2006-225, Fırat Üniversitesi Basımevi (Akademik Baskı), Elazığ, 2000.

Yüksek Lisans Tezi

SALYANGOZ GİRİŞLİ DÖNMELİ AKIŞ ÜRETİCİSİNİN ISI DEĞİŞTİRİCİSİ PERFORMANSINA ETKİSİ