Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör.

Mehmet Ali KALLİOĞLU

Araştırma Görevlisi

mehmetali.kallioglu

0(488) 217-3500 Dahili: 4146

Kurs-Seminer

Visiting Scholar, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Poland-2016

Leonardo Da Vinci Mobility Programme, “Controlled Building Are Durable To Earthquake “Certificate- in Stockholm- Sweden-2013

Araştırma Projeleri

Batman iklim Sartlarında Fotovoltaik Panellerin Damla Sulama Sisteminde Verimlilik ve Kullanılabilirliginin Arastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 20/11/2013 - 22/12/2016 (ULUSAL)

Batman Ilinde Baca Gazlarının Hava ve Çevre Kirliligine Etkisinin Arastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 20/11/2013 - 18/03/2016 (ULUSAL)

Batman Sartlarında Günes Bacası Ile Enerji Üretiminin Incelenmesi ve Uygulanabilirligi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 20/11/2013 - 22/12/2016 (ULUSAL)

Workshop

GAP Bölge Kalkınma İdaresi- Günder, “Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Eğitimi”, Sertifikası, 18-19 Eylül Mardin-Turkey

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, “Güvenli Yeşil Bina Tasarım ve Projelendirme Eğitimi”, Sertifikası ,15-17 Nisan 2015 Şanlıurfa-Turkey