Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Prof. Dr.

Murat KAYRİ

murat.kayri

0(488) 217-4172 Dahili: 4172

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

KAYRİ MURAT (2016). Predictive Abilities of Bayesian Regularization and Levenberg–Marquardt Algorithms in Artificial Neural Networks: A Comparative Empirical Study on Social Data. Mathematical and Computational Applications, 21(20), 1-8., Doi: 10.3390 /mca21020020

KAYRİ MURAT (2015). An Intelligent Approach to Educational Data: Performance Comparison of the Multilayer Perceptron and the Radial Basis Function Artificial Neural Networks. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(5), 1247-1255., Doi: 10.12738/estp.2015.5.0238

KAYRİ MURAT,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY (2016). Examining Factors of Academic Procrastination Tendency of University Students by using Artificial Neural Network. International Journal of Computer Trends and Technology, 34(1), 1-8., Doi: 10.14445/22312803/IJCTT-V34P101

ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY,GÜL EMRAH,KAYRİ MURAT (2016). Comparison of Students with High Academic Achievement from Different Socio-economic Backgrounds in Turkey. International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man (Anthropologist), 24(2), 486-496.

KAYRİ MURAT,KAYRİ İSMAİL (2015). The Comparison of Gini and Twoing Algorithms in Terms of Predictive Ability and Misclassification Cost in Data Mining: An Empirical Study. Journal of Computer Trends and Techonology, 27(1), 21-30., Doi: 10.1445/22312803/IJCTT-V27P105

KAYRİ MURAT,GÜNÜÇ SELİM (2010). The Profile Of Internet Dependency in Turkey and Development of Internet Addiction Scale Study of Validity & Reliability. HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 39(1), 220-232.

Kayri Murat, Çokluk Ömay (2010). Data Optimization With Multilayer Perceptron Neural Network And Using New Pattern in Decision Tree Comparatively. Journal of Computer Science , 6(5), 606- 612.

KAYRİ MURAT,ÇAKIR ÖZLEM (2010). An Applied Study on Educational Use of Facebook as a Web 2.0 Tool: The Sample Lesson of Computer Networks and Communication. International journal of computer science & information Technology, 2(4), 48-58.

KAYRİ MURAT,GÜNÜÇ SELİM (2010). An Analysis of Some Variables Affecting the Internet Dependency Level of Turkish Adolescents by Using Decision Tree Methods. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(4), 2487-2500.

KAYRİ MURAT,KAYRİ İSMAİL (2010). A Proposed OSI Based Network Troubles Identification Model. International Journal of Next-Generation Networks , 2(3), 12-18.

Kayri Murat (2006). The Possible Use of Mixture Model Analysis Technique in the Educational Sciences: A Case Study.. Educational Sciences: Theory & Practise, 6(3), 753-778.

KAYRİ MURAT,OKUT HAYRETTİN (2008). Scrutinization of Risk Analysis Related to Success of The Private Skill Exam By Using Mixture Logistic Regression Model. HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION , 35(1), 227-239.

Boysan Murat, Beşiroğlu Lütfullah, Kara Hayrettin, Kayri Murat, Keskin Sıddık (2008). Associations between the levels of depression and the sense of limitedness: a psychometric analysis. ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 9(4), 191-196.

KAYRİ MURAT,ZIRHLIOĞLU GÜROL (2009). Kernel Smoothing Function and Choosing Bandwidth for Non-Parametric Regression Methods. Journal of Applied Science, 2(1), 49-54.

Kayri Murat, Büyüköztürk Şener (2009). The Examining of Generalization Quantitative Scientific Findings by Using the Jackknife Method: An Application. ESTP, 9(4), 1769-1779.

BOYSAN MURAT,Goldsmith Rachael,ÇAVUŞ HAYATİ,KAYRİ MURAT,KESKİN SIDDIK (2009). Relations Among Anxiety, Depression, and Dissociative Symptoms: The Influence of Abuse Subtype. JOURNAL OF TRAUMA & DISSOCIATION , 10(1), 83-101.

Çokluk Ömay, Büyüköztürk Şener, Kayri Murat (2010). Analyzing Factor Structure of the Scales by Hierarchical Clustering Analysis: An Alternative Approach. Australian Journal of Basic and Applied Science, 4(12), 6397-6403.

KAYRİ MURAT (2010). The Analysis of Internet Addiction Scale Using Multivariate Adaptive Regression Splines. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 39(4), 51-63.

ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY,KAYRİ MURAT (2011). The Effects of Methods of Imputation for Missing Values on the Validity and Reliability of Scales. ESTP, 11(1), 303-309.

Gürol Zırhlıoğlu, Murat KAYRİ, Mustafa ATLI (2011). Determination of the Rankings of the Teams Competed in the 2009 – 2010 BEKO Basketball League with Principal Components Analysis. International Journal of Sports Science and Engineering, 5(3), 181-187.

Tanhan Fuat, Kayri Murat (2012). An Examination of the Factors Affecting Prospective Teachers' Perceptions of Faculty Members Using Chaid Analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 816-821.

Kayri İsmail, Gençoğlu MT, Kayri Murat (2012). The Computer Assisted Education and its Effects on the Academic Success of Students in the Lighting Technique and Indoor Installation Project Course. International Journal of Advances in Engineering & Technology, 2(1), 51-61.

Çoban Aslan, Kayri Murat, Çokluk Ömay (2012). Estimation of factors affecting Internet dependence level of adolescent individuals in Turkey with censored regression method. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies, 5(2), 831-842.

KAYRİ MURAT,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY (2014). Using multinomial logistic regression analysis in artificial Neural network: an application. Ozean Journal of Applied Science, 3(2), 259-268.

KAYRİ MURAT,ELKONCA FUAT,ŞEVGİN HİKMET,CEYHAN GÖRKEM (2014). The Investigation of Secondary School Students' Attitudes towards Science and Technology Using CHAID Analysis. Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 301-316., Doi: : http://dx.doi.org/10.12973/jesr. 2014.41.15

GÜL EMRAH,DOĞAN ÇİLEM,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY,KAYRİ MURAT (2016). Views about the Use of Open-Ended Items in Large Scale Assessment in Turkey: A Phenomenological Approach. Journal of Educational Research, 6(1), 117-133.

KAYRİ MURAT (2013). The Validity and Reliability Work of the Scale That Determines the Level of the Trauma after the Earthquake. ESTP, 13(2), 1021-1025.

Kongre-Sempozyum

Kayri Murat Yapay Sinir Ağlarının Parametre Kestirimi Amacıyla Kullanımı: Kavram ve Uygulama. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme-Değerlendirme Kongresi.

Zırhlıoğlu Gürol, Kayri Murat, Mirtagioğlu Hamit, Keskin Sıddık Doğum Anında Beklenen Yaşam Uzunluğuna Etki Eden Faktörler: Path Analizi Yaklaşımı. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

Kayri Murat, Zırhlıoğlu Gürol Parametrik Olmayan Regresyon Yöntemleri İçin Kernel Düzleştirme Fonksiyonu ve Bant Genişliği Seçimi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi X.Biyoistatistik Kongresi

Zırhlıoğlu Gürol, Kayri Murat Evreye Özgü Modellerden Yaşa Özgü Bazı Parametrelerin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi X.Biyoistatistik Kongresi

Kayri Murat, Çokluk Ömay, Şevgin Hikmet, Elkonca Fuat, Ceyhan Görkem Öğrencilerin Akademik Erteleme Eğilimlerinin Ordinal Lojistik Regresyon İle İncelenmesi. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Kongresi

Kayri Murat Sosyal Bilimler Sahasına Yarı-Parametrik İstatistik Tekniklerinin Tanıtımı ve Bir Uygulaması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

Kayri Murat EM (Expectatıon-Maximization) Algoritmasının Homojen Alt Sınıflar Oluşturma Açısından Tutarlılığı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi.

Kayri Murat Yetenek Sınavında Cinsiyet Değişkeninin Başarı Üzerine Olan Lojistik Regresyon Modellemesi ve Risk Analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 76-76.

Kayri Murat Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Uzanımları (Multivariate Adaptive Regression Splines) Yönteminin Yansız ve Sapmasız Ölçme İşlemlerindeki Etkililiği: Bir Uygulama Örneği. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Kayri Murat, Sünbül Duygu Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme-Değerlendirme Kongresi

KAYRİ MURAT Çoklu Regresyon Analizinde Yordayıcılara Ait Genellenebilirliğin Jackknife Yöntemi ile Belirlenmesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Kongresi

Keskin Sıddık, Keskin N, Zırhlıoğlu Gürol, Kayri Murat, Mirtagioğlu Hamit Procrustes Analizi ve Bir Uygulama. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

Kayri Murat, Zırhlıoğlu Gürol, Atlı Mustafa, Mirtagioğlu Hamit, Keskin Sıddık Yapı Geçerliğinde Dik ve Eğik Döndürme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

KAYRİ MURAT,ELKONCA FUAT (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının CHAID Analizi İle İncelenmesi. IV. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası katılımlı), 83-84.

KAYRİ MURAT,CEYHAN GÖRKEM (2014). Eğitim Fakültesi’ndeki Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Regresyon Ağacı Yöntemi İle İncelenmesi (Muş Alparslan Üniversitesi Örneği). IV. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 66-67.

KAYRİ MURAT,ŞEVGİN HİKMET (2014). Ortaokul Fen Bilimleri Dersindeki Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Modellenmesi. IV: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 106-106.

KAYRİ MURAT,ELKONCA FUAT,ŞEVGİN HİKMET,CEYHAN GÖRKEM (2013). Ortaokul 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının Chaid analizi ile incelenmesi. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

KAYRİ MURAT (2016). Araştırmalarda Doğrusal Olmayan İlişkilere Veri Mühendisliği Yaklaşımı. Second Sarajevo International Conference, 3, 128-138.

KAYRİ MURAT,GÜNÜÇ SELİM (2016). Comparative Survey of Students Having High And Low Socioeconomic Circumstances in Terms of Internet Addiction. III. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi

Kayri Murat, Günüç Selim (2009).The Analyzing of Some Variables Affecting the Internet Dependency by Using Decision Trees. 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society

Kayri Murat, Gökdaş İbrahim (2008). Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerinde Ailelerinden Beklentilerine Yönelik Var Olan ve Beklenilen Duruma İlişkin Görüşlerinin Regresyon Ağacı Yöntemi İle Incelenmesi. 1.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi.

Keskin Sıddık, Noyan T, Mırtagioğlu Hamit, Kayri Murat (2009) Introduction of classification and influence matrix analysis (caiman) with an application. 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society

Günüç Selim, Kayri Murat Sayısal Uçurum ve İnternet Bağımlılığı Paradigmasının Lojistik Regresyon İle Açımlanması. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Günüç Selim, Kayri Murat (2008). Türkiye’deki İnternet Bağımlılık Düzeyinin Bölgelere Göre İncelenmesi. III. Uluslararası BÖTE Sempozyumu.

Tatlı Cemal, Kılıç Eylem, Kayri Murat (2011). From Chalkboard To Interactive Whiteboard: The Effects Of Interactive Whiteboard on Learning: Review Of Literature. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium.

Kayri Murat, Kayri İ, Gençoğlu Muhsin Tunay (2017).The performance comparison of Multiple Linear Regression, Random Forest and Artificial Neural Network by using photovoltaic and atmospheric data. 2017 14th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES).

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

Kayri Murat, Sünbül Duygu (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, X(1), 31-48.

Koçak Duygu, Çokluk Ömay, Kayri Murat (2016). Faktör Sayısının Belirlenmesinde MAP Testi, Paralel Analiz, K1 ve Yamaç Birikinti Grafiği Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 330-359.

Gökdaş İbrahim, Kayri Murat (2008). E-Öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2).

SAK RAMAZAN,KOÇ FATMA,KAYRİ MURAT (2015). Validity and Reliability Analysis of Self-Efficacy Beliefs Scale for Activities in Preschool Education Program. Elementary Education Online, 14(4), 1416-1427. http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.50571

Kayri İsmail, Gençoğlu MT, Kayri Murat (2010). Enerji Nakil Hatlarının Benzetimine Yönelik İnternet Destekli, İnteraktif Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulaması. Kaynak Elektrik, 259(1), 103- 109.