Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Oktay ADIYAMAN

Dekan Yardımcısı

oktay.adiyaman

0(488) 217-3749 Dahili: 3749

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt İçi

Improvement of grinding performance and investigation of cutting parameters using a grinding mechanism with secondary rotational axis

Özet

İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ İLE KLASİK DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA MEKANİZMASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Technological Applied Sciences, ISSN: 1308 7223 (NWSATAS),ID: 2016.11.1.2A0092 http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.1.2A0092

Özet Tam Metin

Kongre-Sempozyum

SİLİNDİRİK PARÇALAR İÇİN CNC KODU TÜRETİLMESİ (TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR)

Özet Tam Metin

An Investigation on Bushing Height and Bushing Wall Thickness in Friction Drilling of A7075-T651 Aluminium Alloy

Özet Tam Metin

Examining the Abrasion Behavior of PA66 Gears with Different Load Cycles

Özet Tam Metin

Modelling of the Effect of a New Type of Plane Surface Grinding Technique on Surface Roughness by Taguchi Orthogonal Design

Özet Tam Metin

İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ TAŞLAMADA TAŞLAMA KUVVETİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME VE MATLAB PROGRAMI KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI

Özet Tam Metin

MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ TAŞLAMADA MOTOR GÜCÜNÜN HESAPLANMASININ ARAŞTIRILMASI

Özet Tam Metin

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

INVESTIGATE THE BUSHING SHAPE IN MOULD SUPPORTED THERMAL FRICTION DRILLING http://www.granthaalayah.com ©International Journal of Research - GRANTHAALAYAH [Demir et. al., Vol.6 (Iss.8): August 2018] DOI: 10.5281/zenodo.1412212

Özet Tam Metin

International Journal of Scientific & Engineering Research

Özet Tam Metin

Yurt İçi

Yeni bir tip düzlem yüzey taşlama mekanizması ile kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne (Ra) etkisinin araştırılması (Investigation of the effect of cutting parameters on surface roughness by a new type of plane surface grinding mechanism (ytm) Adıyaman O. ve Savaş V., " Yeni bir tip düzlem yüzey taşlama mekanizması ile kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne (Ra) etkisinin araştırılması”, Politeknik Dergisi, 20(4): 815-825, (2017). Journal of Polytechnic, 2017; 20 (4) : 815-825 DOI: 10.2339/politeknik.369002

Özet Tam Metin

A7075-T651 Alaşımının Sürtünmeli Delinmesinde Ön-delik Çap ve Derinliğinin Yüzey Pürüzlülüğüne ve Kovanın Geometrik Boyutlarına Etkisinin Araştırılması Batman University Journal of Life Sciences Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Volume 7, Issue 2/2 (2017) Cilt 7 Sayı 2/2 (2017)

Özet Tam Metin

İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ İLE KLASİK DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA MEKANİZMALARININ DENEYSEL ARAŞTIRILMASI (Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 4, 2014 (21-36))

Özet Tam Metin

Doktora Tezi

GELİŞTİRİLEN İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ TAŞLAMA MEKANİZMASI İLE DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA İŞLEMİNDE KESME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Özet Tam Metin

Dergi Hakemlikleri

An Experimental Investigation of the Effect of Depth and Diameter of Pre-drilling on Friction Drilling of A7075-T651 Alloy Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi BATMAN

Özet Tam Metin

Diğer Yayınlar

Silindirik parçalar için CNC kodu türetilmesi Kalıp Dünyası Bursa Özel sayısı (Teknik yazı) Mayıs Haziran 2007 sh 200-205

Tam Metin