Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Şehmus BADAY

Bölüm Başkanı

sehmus.baday

0(488) 217-4281 Dahili: 4281

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

F Sönmez, H Başak, A Güral, Ş Baday, Investigating the Efficiency of Secondary Aging and Burnishing Process in Friction Stir Welded Al-7075-T6 Material, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING

O Adiyaman, V Savas, Ş Baday, Improvement of grinding performance and investigation of cutting parameters using a grinding mechanism with secondary rotational axis, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1-14

BADAY ŞEHMUS,BAŞAK HÜDAYİM,GÜRAL AHMET (2016). Analysis of spheroidized AISI 1050 steel in terms of cutting forces and surface quality. KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS (Yayın No: 2924728)

BADAY ŞEHMUS,BAŞAK HÜDAYİM,Sönmez Fikret (2017). The Assessment of Cutting Force with Taguchi Design in Medium Carbon Steel–Applied Spheroidization Heat Treatment. Measurement and Control (Yayın No: 3649916)

Yurt İçi

BADAY ŞEHMUS (2016). KÜRESELLEŞTİRME ISIL İŞLEMİ UYGULANMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA ESAS KESME KUVVETLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ. Technological Applied Sciences.

BADAY ŞEHMUS,BAŞAK HÜDAYİM,Sönmez Fikret (2017). ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ ORTA KARBONLU ÇELİKTE MİKROYAPI DEĞİŞİMİNİN BULANIK MANTIK İLE TAHMİN EDİLMESİ. Technological Applied Sciences (Yayın No: 3649913)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

BADAY ŞEHMUS,BAŞAK HÜDAYİM,GÜRAL AHMET (2015). Küreselleştirme Isıl işlemleri Uygulanmış Orta Karbonlu Çeliğin Mikroyapı ve Sertlik Değerlerinin İncelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi.

BADAY ŞEHMUS,BAŞAK HÜDAYİM,GÜRAL AHMET (2014). Aşırı Temperleme Isıl İşlemi Uygulanmış Orta Karbonlu ÇeliğinKesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından İncelenmesi. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik)

H GÜRBÜZ, Ş BADAY, İ HAMARAT, Tel Erozyon ile Kesmede Farklı Tel Elektrotların ve Soğutma Yöntemlerinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2), 676-683

BAŞAK HÜDAYİM,BADAY ŞEHMUS (2016). Küreselleştirilmiş orta karbonlu bir çeliğin işlenmesinde kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne etkilerinin regresyon analizi ile modellenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi.

SÖNMEZ Fikret,BAŞAK HÜDAYİM,BADAY ŞEHMUS (2016). Haddeleme İşleminin Yüzey Yanıt Yöntemi İle Analizi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:GÜRBÜZ HÜSEYİN,Araştırmacı:BADAY ŞEHMUS,Araştırmacı:GÖNÜLAÇAR YUNUS EMRE, , 21/05/2017 - 28/12/2017 (ULUSAL)

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

H GÜRBÜZ, Ş BADAY, İ HAMARAT, CNC Tel Elektro Erozyon Tezgahında Tel Elektrot Özelliklerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Taguchi Yöntemiyle Modellenmesi, UMTIK 2018

GÜRBÜZ HÜSEYİN,BADAY ŞEHMUS (2017). AISI D2 VE AISI 304 ÇELİKLERİNİN TEL ELEKTRO EROZYON İLE İŞLENMESİNDE TEL ELEKTROT ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ. 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACHINING (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

GÜRBÜZ HÜSEYİN,BADAY ŞEHMUS (2017). CNC Tel Elektro Erozyon Tezgâhında Tel Elektrot Çapının, Kaplamalı ve Kaplamasız Tel Elektrotların Kesme Hızına Etkisi. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ADIYAMAN OKTAY,BADAY ŞEHMUS,SAVAŞ VEDAT,DEMİR ZÜLKÜF (2017). Modelling of the Effect of a New Type of Plane Surface GrindingTechnique on Surface Roughness by Taguchi Orthogonal Design. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, , Turkey, 1590-1597. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Sönmez Fikret,BAŞAK HÜDAYİM,BADAY ŞEHMUS (2017). The mechanical strength of aluminum alloys which are joined with friction stir welding modelling with artificial neural networks. 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Doi: 10.1109/IDAP.2017.8090325 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

BADAY ŞEHMUS,BAŞAK HÜDAYİM,Sönmez Fikret (2017). Küreselleştirme isil İşlemi uygulanmiş AISI 1050 Çeliğinin yüzey pürüzlülük değerlerinin yapay sinir ağlari ile modellenmesi. 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Doi: 10.1109/IDAP.2017.8090308 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Sönmez Fikret,BAŞAK HÜDAYİM,BADAY ŞEHMUS (2017). SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK İŞLEMİ SONRASI UYGULANAN HADDELEME İŞLEMİNİN İÇ SERTLİK DEĞİŞİMİNE ETKİSİNİN MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ. 2rd International Science Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

BADAY ŞEHMUS,BAŞAK HÜDAYİM,Sönmez Fikret (2017). ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ ORTA KARBONLU ÇELİKTE MİKROYAPI DEĞİŞİMİNİNBULANIK MANTIK İLE TAHMİN EDİLMESİ. 2rd International Science Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

GÜRBÜZ HÜSEYİN,BADAY ŞEHMUS,ŞEKER ULVİ (2016). AISI 1050 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK DEĞERLERİNİN TAGUCHİ METODUYLA MODELLENMESİ. Marmara University (Tam Metin Bildiri/)

BAŞAK HÜDAYİM,GÜRAL AHMET,BADAY ŞEHMUS (2015). Orta karbonlu bir çeliğin kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne küreselleştirme ısıl işlemlerinin etkisinin incelenmesi. 2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), (Tam Metin Bildiri/).

BADAY ŞEHMUS,DÜNDAR KÜRŞAD (2011). AutoCAD Visual Basic For Application Yardımı ile Normal ve Dar V Kayış Tasarımı. 6 th International Advanced Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri/).

Doktora Tezi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE EĞİTİMİ (DR) Tez adı: Küreselleştirme ısıl işlemleri uygulanan orta karbonlu çeliklerin işlenebilirlik parametrelerinin belirlenmesi ve yapay sinir ağları ile modellenmesi (2015)