Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Selman AYDIN

Bölüm Başkan Vekili

selman.aydin

0(488) 217-4029 Dahili: 4029

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

S. Aydın, C. Sayın, H. Aydın (2015). Investigation of the usability of biodiesel obtained from residual frying oil in a diesel engine with thermal barrier coating. Applied Thermal Engineering, 80, 212-219. Times cited: 20

S. Aydın, C. Sayin (2014). Impact of thermal barrier coating application on the combustion, performance and emissions of a diesel engine fueled with waste cooking oil biodiesel–diesel blends. Fuel, 136, 334-340. Times cited: 32

R. Behcet, H. Aydın, C. İlkılıç, B. İscan , S. Aydın (2015). Diesel engine applications for evaluation of performance and emission behavior of biodiesel from different oil stocks. Environmental Progress & Sustainable Energy,34(3),890-896, Times cited: 7

C. İlkılıç, S. Aydın, R. Behçet, H. Aydın (2011). Biodiesel from safflower oil and its application in a diesel engine. Fuel Processing Technology, 92(3), 291-716. Times cited: 75

R. Behçet, S. Aydın, C. İlkılıç (2011). Production of biodiesel from safflower oil. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 27(2), 295-300. Times cited: 30

S.Aydın, C. Sayın, Ş. Altun, H. Aydın (2016). Effects of thermal barrier coating on the performance and combustion characteristics of a diesel engine fueled with biodiesel produced from waste frying cottonseed oil and ultra-low sulfur diesel.International Journal of Green Energy,13:11, 1102-1108. Times cited: 7

S.Erdoğan, M.K. Balki, S.Aydın, C. Sayın (2018). The best fuel selection with hybrid multiple-criteria decision making approaches in a CI engine fueled with their blends and pure biodiesels produced from different source, Renewable Energy, doi.org/10.1016/j.renene.2018.11.060

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

A. Yılmaz, S. Ünvar, M. Ekmen, S.Aydın (2017), Yakıt Pili Teknolojis,2nd International Science Symposium (ISS2017), “Science Festival”, Tbilisi-Georgia.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

S. Aydın, C. Sayın, H. Aydın, R. Yakut (2017) "Analysis of Combustion Characteristics of a LHR-STD Diesel Engine Fuelled with Biofuel and Diesel Fuel", SSRG International Journal of Thermal Engineering (SSRG - IJTE), 3(1),13-21.

Yurt İçi

A. Yılmaz, S. Ünvar, M. Ekmen, S. Aydın (2017) Yakıt Pili Teknolojisi, Technological Applied Sciences, 12(4), 185-192.

H. Deviren, C. İlkılıç, S. Aydın (2017) Biyogaz Üretiminde Kullanılabilen Materyaller ve Biyogazın Kullanım Alanları,Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2), 79-89.

S. Aydın, C. Sayın, M. Kılıç (2016). Farklı Tozlarla Yanma Odası Yüzeyleri Termal Yalıtılmış Bir Dizel Motorunda Biyoyakıt Kullanımının Yalıtım Malzemesi ve Motor Parçaları Üzerindeki Etkileri, Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(1), 304-316.

C. Sayın, S. Aydın, A.K. Binark. (2014) The Effect of Usage Biodiesel on Emission Changes in Thermal Barrıer Coated Diesel Engine, Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, 1(1), 23-30.

S. Aydın, H. Aydın, C. Sayın. (2014) Atık Kızartma Yağından Üretilen Biyodizelinin Bir Dizel Motorda Alternatif Yakıt Olarak Kullanabilirliğinin Araştırılması, Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, 2(1), 1-11.

R. Behcet, S. Aydın, A.V. Çakmak. (2012) Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması, Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. Der. 2(4): 55-62.

S. Aydın, H. Aydın, C. İlkılıç, (2012) Biyodizelin Çevre Kirliliğine Etkisi. Batman Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 329-338.

S. Aydın, Z. Arca, U. Ercan (2017), Effects on Performance and Emıssıons in a Dıesel Engine Powered Generator Fuelled with Vegetable Biodiesel , Middle East Journal of Technic, Vol 2, Number 1.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Seramik Kaplı Bir Dizel Motorunda Biyodizel Kullanımının Yanma ve Emisyon Parametrelerine Etkisinin Deneysel Olarak Arastırılması, BAP, Arastırmacı, 2016.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

S.aydin, C.sayin "Effect of Change in Emission and Performance Usage of Microalgae Biodiesel in a Diesel Engine Power Generator",8th International Ege Energy Symposium And Exhibition, May 11-13, 2016, Afyonkarahisar.

S. Erdoğan, C.Sayin, S.Aydin. "Environmental effects of biodiesel fuels with tallow methyl ester produced from animal fat wastes on emissions of a direct-injection and four cylinders diesel engine", 8th International Ege Energy Symposium And Exhibition, May 11-13, 2016, Afyonkarahisar.

S. Erdoğan, C. Sayın, S. Aydın. “Kemik Yağı Kökenli Hayvansal Biyodizelin Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Çevre Kirliliği Açısından Bitkisel Biyodizel İle Karşılaştırılması” 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

E. Çılgın, S. Aydın. “Jeneratörlü Bir Dizel Motorunda Mikroalg Biyoyakıtının Egzoz Emisyonlarına Etkisi”, 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

E. Çılgın, C. İlkılıç, S. Aydın. “Bioetanol-Biyodizel Yakıtının Bir Jeneratörlü Dizel Motorda Kullanımının Araştırılması” International Engineering, Science and Education Conference, 1-3 Aralık 2016, Diyarbakır.

S. Aydın, C. Sayın, M. K. Balki, R. Yakut. “Atık Hayvansal Yağ Kökenli Biyoyakıtın Jeneratörlü Bir Dizel Motorunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması” International Engineering, Science and Education Conference, 1-3 Aralık 2016, Diyarbakır.

S. Aydın, Z. Arca, U. Ercan. “Jeneratörlü Bir Dizel Motorunda Bitkisel Biyodizelinin Performansa Ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi” International Engineering, Science and Education Conference, 1-3 Aralık 2016, Diyarbakır.

H. Deviren, C. İlkılıç, S. Aydın. “Diyarbakır İlinde Farklı Hayvan Türlerinden Kaynaklanan Atıkların Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi” Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, Diyarbakır.

R. Behçet, S. Aydın, C. İlkılıç, H. Aydın, A. V. Çakmak. "Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması" 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2011, Elazığ.

R. Behçet, S. Aydın, A.V Çakmak. "Farklı atık yağlardan üretilen biyodizel yakıtların performans ve egzoz emisyonlarının karşılaştırılması" 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu" 24-26 Mayıs 2012, Kocaeli.

C. İlkılıç, R. Behçet, S. Aydın, H. Aydın, "Dizel Motorlarında Azot Oksitlerin Oluşumu ve Kontrol Yöntemleri" 5 th. International Advanced Technologies Symposium, Mayıs 2009, Karabük.

S. Aydın, H. Aydın, C. Sayın. "Atık Kızartma Yağından Üretilen Biyodizelinin Bir Dizel Motorda Alternatif Yakıt Olarak Kullanabilirliğinin Araştırılması" 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Diyarbakır.

C. Sayın, S. Aydın, A. K. Binark. "Termal Kaplı Bir Dizel Motorunda Biyodizel Kullanımının Emisyon Değişimlerine Etkisi, 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 26-28 Aralık 2013, Konya.

Ş.Altun, F.Yaşar, S.Aydın. "Atık Kızartma Yağlarından Üretilen Biyodizel Yakıtının Dizel Motorlarında Kullanılması" 4. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Kasım 2012, İstanbul.

S. Aydın, H. Aydın, C. İlkılıç, "Biyodizelin Çevre Kirliliğine Etkisi" Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, 18-20 Nisan 2012, Batman.

M.R. Seraç, S. Aydın, C. Sayin, A. Beytekin, Dizel Motorlu Bir Jeneratör Setinde Soya Biyodizel Yakıtının Kullanılması, International Engineering and Technology Symposium, 3-5 Mayıs 2018, Batman/Türkiye.

S.Aydın, A.Yılmaz, R.Yakut, B.F. Dalğıç, Güneş arabası Tasarımının Performansına Etkisi,International Engineering and Technology Symposium, 3-5 Mayıs 2018, Batman/Türkiye.

S.Aydın, A. Beytekin, C.Sayın, M.R. Seraç, Dizel Motorlardan Kaynaklanan Kirleticiler ve Azot Oksit (NOx) Emiyonlarının Düşürülme Yöntemleri,International Engineering and Technology Symposium, 3-5 Mayıs 2018, Batman/Türkiye.

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

Environmental Technology, (2017, 2 Adet), (2018, 1 Adet)

Energy Sources Part A, (2012, 1 Adet), (2014, 2 Adet) (2018, 3 Adet)

Journal of Marine Science and Application, (2018, 1 Adet)

Advances in Mechanical Engineering, (2018, 1 Adet)

Biofuel Research Journal, 2016,1 Adet

Environmental Progress & Sustainable Energy, (2014, 1 Adet), (2016, 2 Adet), (2018, 2 Adet)

Journal of the Energy Institute, 2014, 1 Adet

Thermal Science, 2016, 1 Adet

Applied Energy, (2016, 1 Adet), (2018, 1 Adet)

Energy Conversion and Management, (2014, 1 Adet), (2017, 1 Adet)

Energy, (2015, 1 Adet), (2016, 3 Adet), (2017, 1 Adet), (2018, 3 Adet)

Fuel, (2015, 1 Adet), (2016, 7 Adet), (2017, 3 Adet) (2018, 8 Adet)

Yurt İçi

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, 2016, 1 Adet

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

MEHMET REŞİT SERAÇ, Biyoyakıtın Jeneratörlü Bir Dizel Motorunda Performans, Emisyon Ve Yanma Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Batman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018.