Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör.

Umut ERCAN

Araştırma Görevlisi

umut.ercan

0(488) 217-4109 Dahili: 4109

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

DURMUŞ AYLA,ERCAN UMUT,AVCI ALİ SERKAN,KALLİOĞLU MEHMET ALİ,KARAKAYA HAKAN (2017). Batman İli Enerji Profilinin Araştırılması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri, 7(2/2), 161-167.

Kallioğlu M.Ali , Ercan Umut , Avcı Ali S., Karakaya Hakan , Durmuş Ayla “Adıyaman İlinde Yatay Düzleme Gelen Global Güneş Işınım Değerlerinin Ampirik Modeller ile Geliştirilmesi”29(1), 151-159, 2017, Fırat üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

AYDIN SELMAN,ARCA ZÜLAL,ERCAN UMUT (2017). EFFECTS ON PERFORMANCE AND EMISSIONS IN A DIESEL ENGINE POWEREDGENERATOR FUELLED WITH VEGETABLE BIODIESEL. Middle East Journal of Technic, 2(1), 136-142. (Kontrol No: 3646188)

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

AVCI ALI SERKAN,ERCAN UMUT,KALLIOGLU MEHMET ALI,KISTAK CELAL (2017). Examination of Renewable Energy Sources in Batman. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology(IMESET’17 Bitlis), 108-108. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3929726)

AVCI ALI SERKAN,KALLIOGLU MEHMET ALI,ERCAN UMUT,KARAKAYA HAKAN,KISTAK CELAL (2017). The Effects and Causes of Air Pollution in Batman. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology (IMESET’17 Bitlis), 107-107. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3929916)

KALLIOGLU MEHMET ALI,ERCAN UMUT,AVCI ALI SERKAN,KARAKAYA HAKAN (2017). GÜNES PANELLERI IÇIN OPTIMUM EGIM AÇISININ BELIRLENMESI. 2nd International Energy Engineering Conference, 180-187. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3670573)

ERCAN UMUT,KALLIOGLU MEHMET ALI,AVCI ALI SERKAN (2017). BATMAN ILI HAVA KALITESININ DOGAL GAZ KULLANIMI ILEDEGISIMININ ARASTIRILMASI. 2nd International Energy Engineering Conference, 187-193. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3670595)

KALLIOGLU MEHMET ALI,AVCI ALI SERKAN,ERCAN UMUT,KARAKAYA HAKAN,DURMUS AYDIN (2017). ISITMA VE SOGUTMA SÜRECINDE OPTIMUM YALITIM KALINLIGININ EKONOMiK VEÇEVRESEL ANALIZI. 2nd International Science Symposium“Science Festival”, 54 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3922113)

KALLIOGLU MEHMET ALI,ERCAN UMUT,AVCI ALI SERKAN,GENÇ ÖMER,KARAKAYA HAKAN (2017). Environmental Impact of Optimum Insulation Thickness For Kayseri Province Case. Ecology 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3560749)

ERCAN UMUT,KALLIOGLU MEHMET ALI,AVCI ALI SERKAN,KARAKAYA HAKAN,DÜZ HASAN (2016). Investigation of Combustion Efficiency in Flue Gases Batman City Example. 8th International Ege Energy Syposium May 11-13,2016 Afyonkarahisar, 718-724. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2919919)

Yüksek Lisans Tezi

MODELLING OF CYLINDRICAL HELICAL SIEVE