Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör.

Umut ERCAN

Araştırma Görevlisi

umut.ercan

0(488) 217-4109 Dahili: 4109

Kurs-Seminer

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, “Güvenli Yeşil Bina Tasarım ve Projelendirme Eğitimi”, Sertifikası ,15-17 Nisan 2015 Şanlıurfa-Turkey

Mardin Büyükşehir Belediyesi Autocad Başlangıç Eğitimi

Özet

Araştırma Projeleri

Batman iklim Şartlarında Fotovoltaik Panellerin Damla Sulama Sisteminde Verimlilik ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Özet

Batman İlinde Baca Gazlarının Hava ve Çevre Kirliliğine Etkisinin Araştırılması

Özet

Batman Şartlarında Güneş Bacası ile Enerji Üretiminin İncelenmesi ve Uygulanabilirliği

Özet