Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Ülkemizde ve dünyada enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve kullanılan fosil kaynakların hava kirliliğine, dolayısı ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olması, enerji konusunun çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca birincil enerji kaynakları açısından ülkemizin büyük oranda dışarıya bağımlı olması ve bu oranın giderek artması, enerji sorununun ülkemiz için daha da önemli boyutlarda olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerle mevcut enerji kaynaklarımızın uygun şekilde kullanılması, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanılması, yeni sistemlerin ve süreçlerin geliştirilmesi, uygulanması, enerji verimliliği ve enerji ile ilgili pek çok konuda çalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmek amacı ile Üniversitemizin Teknoloji Fakültesi altında Enerji Mühendisliği lisans programı açılmıştır.

Misyon

Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları dahil olmak üzere çeşitli enerji sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve öğretimi sağlamak; enerji kaynaklarının ve  teknolojilerinin (enerji çevirim sistemleri, üretim, tüketim, aktarım, koruma, optimizasyon) çevreye duyarlı bir şekilde verimli kullanımı ve temini konularında öğrencileri gerekli araçlarla donatmak.

Vizyon

Enerji Sistemleri Mühendisleri’nin temel görevlerinin başında enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini, mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak ve ayrıca verimlilik ile çevreye duyarlılık ilkelerini de ön planda tutarak gerçekleştirmek gelmektedir. Bununla beraber, Enerji Sistemleri Mühendisleri enerjinin üretim, dağıtım ve tüketiminin yanı sıra enerji ekonomisi, planlaması, piyasa analizi ve enerji piyasası dinamikleri hakkında da bilgi sahibi olmalıdırlar. Böylece geçmişten günümüze enerji sektörünü teknik ve ekonomik açıdan sağlıklı bir şekilde irdeleyebilecek ve gelecekle ilgili doğru kararlar alabileceklerdir.

Mezunların Çalışma Alanları

• Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar,
• Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat),
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), 
• Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), 
• Bor Enstitüsü, 
• Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), 
• Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), 
• Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), 
• Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), 
• Devlet Su İşleri (DSİ), 
• Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), 
• Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO), 
• Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 
• Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),  
• Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK). 
• TEMSAN
• BM Hidrojen Enstitüsü
• Taş Kömürü İşletmeleri
• TCDD
 

Ayrıca, birçok özel sektör kuruluşu ülkemizin büyük ölçüde ihtiyacı olan enerji açığını kapatmak için, bio-enerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor, uranyum ve toryum gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda AR-GE düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknolojileri konusunda eğitim almış Mühendislere ihtiyaç duyulacaktır. Üç kıta arasında enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde ulusal ve uluslararası çapta yapılacak projelerde görev alacak Enerji Sistemleri Mühendisleri ilk sırada olacaktır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisl...