Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Otomotiv terimi motorlu araçlar anlamına gelmekte olup, otomobiller, toplu taşımacılıkta kullanılan taşıtlar, yük taşıtları, tekerlekli ve paletli iş makineleri, motosikletler, tarım makineleri ve raylı taşıtları kapsamaktadır. Bazı hallerde hava ve deniz taşıtları da otomotiv kapsamında ele alınmaktadır. Bu araçların ortak özelliği güç kaynağı olarak bir içten yanmalı motor kullanmalarıdır. Otomotiv mühendisliği programı motorlu araçların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, iş yerlerinin organize edilmesi ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi işlerini üstlenecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Misyon

Uluslararası düzeyde Otomotiv tasarım ve teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik gelişim için bilgi üretilmesi, uygulanması ve yayılması, taşıt tasarım yeteneğinin kazanılması ve teknoloji üretilmesi, otomotiv sektöründe küresel pazarlarda teknolojiye dayalı rekabet edebilecek günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ulusal değerlere saygılı araştırmacı mühendisler yetiştirilmesini görev edinmiştir.

Vizyon

Otomotiv Mühendisliği Bölümünün vizyonu, bünyesindeki güçlü eğitim ve araştırma kadrosu, atölyeleri ve laboratuvarlarıyla, araştırma merkezleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir otomotiv mühendisliği bölümü yaratmaktır.

Mezunların Çalışma Alanları

Otomotiv mühendislerinin çalışma alanları; ürün tasarımı, otomasyon ve kontrol, imalat, ürün lojistiği, bakım, tamir ve ürün testleri gibi konulardır. Otomotiv mühendisleri tasarımlarının, maliyet, kalite, güvenirlik, ergonomiklik, estetik açılardan mükemmel olması için çalışırlar. Otomotiv mühendisleri otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet ve benzeri kara taşıtları üreten otomotiv firmaları ile kara ulaştırma sistemleri ve savunma sanayinde de iş bulabilirler. Doğrudan üretim yapan bu firmaların dışında, otomobil sporları takımları, Ar-Ge kurumları gibi değişik çalışma olanakları da vardır. Mesleğin bir diğer özelliği, ulusal veya uluslararası çalışma olanaklarının bulunmasıdır.

DPT’nin 2015 stratejik hedefleri çerçevesinde özellikle otomotiv endüstrinin Ar-Ge ve ileri teknoloji geliştirme konusunda ihtiyacı belirtilmiştir. Otomotiv endüstrisinin çok-disiplinli ve ileri teknoloji gerektiren yapısı özellikle sanayi ve üniversite işbirliğini gerektirmektedir. Otomotiv mühendislerinin otomotiv sektörüyle ilgili ileri teknolojik ürünler geliştiren firmalarda, bu konuda araştırmalar yapan üniversitelerde de iş olanakları bulacakları beklenmektedir.

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği